SmartDriver

facebook
 • Hjem
 • Kurs
   • Føreropplæring Kl B
 • Prisliste
 • Om oss
 • Hvorfor velge oss?
 • Kontakt oss

Trinn 3: Trafikal del

 

               

 

Klasse B: på dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. om trafikantgrupper og interessemotsetninger, å kjøre effektiv og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i kombinasjon.

Individuell tilpassing
hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasse behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane.

 • Kurset er på 4 timer
 • Kurset skal medvirke til at du greier å unngå ulykker
 • Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister kontrollen over bilen

Obligatorisk veiledningstime

 • Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime
 • Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4