Det er mange gode grunner til at vinduer er spesielt viktige når man skal pusse opp, men mange er ikke klare over hvor mye dette egentlig har å si. Her skal vi se litt nærmere på hvorfor vinduer er noe av det du bør fokusere mest på når du skal innrede - så blir du kanskje overrasket.  Lys er essensielt En av grunnene til at vinduer er et såpass viktig element i innredning, er fordi lys er essensielt. Det er nemlig ...