syreutstyr

Kortreist mat i Norge - hva skal egentlig til?

Kortreist mat i Norge - hva skal egentlig til?

Vi blir mer og mer opptatt av og bevisste omkring hvor den maten vi kjøper i butikken kommer fra. Det handler både om dyrevelferd og at vi vet at det ligger en bærekraftig prosess bak de valgene vi tar, her skal vi se litt nærmere på hva som har skjedd med utviklingen i Norge, og hvorfor vi vil ha mer kortreiste produkter. 

Stor teknologisk utvikling 

Det er ingen tvil om at det er skjedd en voldsom teknologisk utvikling når det kommer til dyrehold og gårdsdrift i Norge, som i andre land. Det er jo fremdeles sånn at mange dyrker landet og lever av å være bønder, og det gjør at vi kan få kortreist kjøtt, korn, melk og grønnsaker. Dette krever teknologi i forbindelse med alt fra fôring av dyrene, med syreutstyr og maskiner, til tungt gårdsmaskineri.

syreutstyr

Det gjør at det som tidligere var manuelt arbeid er blitt en hel del lettere, og man kan få mer kortreist mat ut på markedet, på kortere tid. Det er også med fokus på kvalitet, at utstyr er viktig, og den teknologiske utviklingen har vært avgjørende. Det er viktig å huske på når man står i butikken og skal velge kortreist mat. 

Hvorfor er vi mer opptatt av hvor maten kommer fra? 

Det er rett og slitt blitt sånn at vi er blitt mye mer bevisste omkring hva vi spiser. I en verden med mange svært prosesserte produkter, blir det viktigere enn noensinne å tenke bærekraftig og miljøvennlig, når man skal handle. Og i Norge er vi så heldige at vi har mange bønder som dyrker gode kvalitetsprodukter og produserer kjøtt mer eller mindre lokalt. Med litt kjennskap til de prosessene som gjør at dyrene får godt fôr og gårdene fungerer optimalt, er det lettere å treffe gode valg som forbruker, når man står i butikken.