Alkoholmisbruk

Avrusing for alkoholmisbrukere

Avrusing for alkoholmisbrukere

Har du et alkoholmisbruk, og har du vurdert å søke profesjonell hjelp for din avhengighet? Da er en avrusningsklinikk den riktige veien for deg. Fordelen ved en slik klinikk er at du her arbeider sammen med en tverrfaglig gruppe av profesjonelle, utdannede fagfolk som har ekspertise innen rusbehandling og avrusing. De er spesifikt utdannet på området, og har de nødvendige redskaper og viten for å hjelpe deg på vei. Samtidig får du på en avrusningsklinikk muligheten til å få medikamentell behandling, samtidig med at hele forløpet skjer i skjermede og trygge omgivelser.

Behandlingsforløpet på en avrusingsklinikk avhenger av hvilket rusmiddel du har anvendt, hvor lenge du har vært misbruker, din alder og øvrige helse, og selvfølgelig dine personlige behov og ønsker. Det er nemlig slik at behandlingen er klientsentrert, noe som betyr at du alltid er i sentrum og tar del i de beslutninger som tas. Vanligvis vil det innebære en kombinasjon av psykologisk og medikamentell behandling. Den medikamentbaserte delen fokuserer på å forebygge og lindre de abstinenssymptomer som oppstår, og den psykologiske delen skal forbedre din mentale styrke, øke din tro på egen mestring og styrke din motivasjon i forløpet. Slik får du den nødvendige fysiske og psykiske støtte til å klare deg best mulig gjennom forløpet.

Behandlingen varetas av spesialutdannede leger og terapeuter med erfaring innen dette området. De har kompetansene til å føre deg trygt og sikkert gjennom forløpet i samarbeid med deg selv. Lengden av forløpet kan variere, avhengig av behandlingsplassen og dine symtpomer, men målet er selvfølgelig å få deg så fort som mulig tilbake til en normal velfungerende hverdag. Du har naturligvis også mulighet til individualisert ettervern, slik at du kan søke hjelp etter forløpet. Ønsker du å ta kampen opp mot ditt alkoholmisbruk, så kontakt en avrusningsklinikk som Heimveg og ta en uforpliktende snakk.