Har du et alkoholmisbruk, og har du vurdert å søke profesjonell hjelp for din avhengighet? Da er en avrusningsklinikk den riktige veien for deg. Fordelen ved en slik klinikk er at du her arbeider sammen med en tverrfaglig gruppe av profesjonelle, utdannede fagfolk som har ekspertise innen rusbehandling og avrusing. De er spesifikt utdannet på området, og har de nødvendige redskaper og viten for å hjelpe deg på vei. Samtidig får du på en avrusningsklinikk muligheten til å få ...