Rusbehandling

Rusbehandling i skjermede omgivelser

Rusbehandling i skjermede omgivelser

Har du tenkt på å søke behandling for din rusavhengighet? Da har du sikkert masse spørsmål som du lurer på. Det er ikke et enkelt valg å søke hjelp, men det krever en utrolig styrke og vilje å søke hjelp til å komme ut av sin avhengighet. Og på den andre siden står det masse folk klar til å hjelpe deg med å få en rusfri fremtid. Du kan nemlig få rusbehandling av profesjonelle fagfolk som leger og rusterapeuter. De sørger for at du får et forløp som er skreddersydd for deg og dine behov, slik at du får mest mulig ut av det.

Hos Heimveg tilbyr de profesjonell rusbehandling for alle som trenger det. Deres behandlingsplass ligger i Spania i skjermede omgivelser, så her kan du kjenne deg helt anonym og delta uten bekymring for at familie og venner skal kjenne deg igjen. Deres team består av fagfolk som er spesifikt utdannet til å vareta rusbehandling, og de har den nyeste viten på området til å gi deg den beste behandlingen. Hos Heimveg er du alltid en del av prosessen og planleggingen. Derfor vil du være med til å bestemme hvordan forløpet legges opp, både når du er på behandlingsplassen og i forbindelse med ditt ettervern når du er hjemme igjen.

De tilbyr rusbehandling bestående av psykologisk hjelp, utdanning, medikamentbasert behandling og ikke minst ettervern. Alt dette vil bli tilpasset din spesifikke situasjon i forhold til rusmiddel, varighet av misbruk, din øvrige helse og alder, samt dine personlige preferanser og ønsker. Du får en veldig trygg opplevelse der de tar hånd om din fysiske og mentale helse, og du blir sendt hjem med masse nye verktøy, ny viten og økt tro på egen mestring. Ta kontakt til de i dag og ta en helt anonym og uforpliktende snakk om forløpet.