Trenger du pukk, singel eller sand? På et knuseverk produseres det pukk, singel og sand, som alle kan brukes til en lang rekke av prosjekter både i privat og offentlig regi. Skal du gruse en vei for eksempel, eller fylle eller planere? Uansett hva du skal er det ikke usannsynlig at du trenger stein. Stein er en utrolig fantastisk norsk, naturlig råvare som finnes i overflod i det flotte landet vårt. Norge er i korte trekk fundert på stein og det ...