SmartDriver

facebook
 • Hjem
 • Kurs
   • Føreropplæring Kl B
 • Prisliste
 • Om oss
 • Hvorfor velge oss?
 • Kontakt oss

Trinn 4: Avsluttende opplæring

 

               

 

Klasse B: på dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet. 

 

 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg
Dette kurset er på i alt 13 timer.

 • Del 1 Bilkjøringens risiko
 • Del 2 Kjøring i landeveismiljø og forbikjøring
 • Del 3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
 • Del 4 Refleksjon og oppsummering

Gjennom kurset skal du videreutvikle

 • forståelse av risiko ved bilkjøring
 • evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører